Wattn

TAFJORD består av morselskpet Tafjord Kraft og de heleide datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon, Tafjord Kraftvarme, Tafjord Fibernett og Tafjord Marked

Konsernet TAFJORD består av morselskap og fire heleide datterselskap. Vi eier også 54% av Mørenett, et av landets største nettselskaper. TAFJORD har som et av sine overordnede mål å "være et miljøbevisst konsern og en naturlig samarbeidspartner i energirelaterte miljøspørsmål." Vi driver vår virksomhet innen fem ulike virksomhetsområder.

Vannkraft:
Vi er Nordvestlandets største produsent av ren vannkraft, med 20 hel- og deleide vannkraftverk - blant dem åtte heleide kraftverk i Tafjord.

Energigjenvinning:
Vi energigjenvinner årlig 100.000 tonn avfall fra hele Møre og Romsdal, som blir til fornybar strøm og fjernvarme i Ålesund.

Strøm:
Våre mange strømprodukter er tilgjengelig for kunder i hele landet, men selges fortrinnsvis til kunder i Møre og Romsdal. Vi tilbyr selvsagt også energirådgivning til våre kunder.

Telekom:
Utbygging av fiberinfrastruktur gjennomfører vi både i egen regi og i samarbeid med andre e-verk. Våre fiberbaserte bredbåndstjenester tilbys kunder i Møre og Romsdal.

Kraftnett:
Dette virksomhetsområdet er identisk med vår andel av Mørenett AS (53,7%), som er et av landets største nettselskap. Mørenett distribuerer strøm til kunder i 12 kommuner på Sunnmøre og i Nordfjord.

 

Kontaktpersoner:

Camilla Blom

Leder Strøm Bedrift

+47 415 97 705
E-post

Gunnar Hareide

Direktør

+47 0
E-post

Marius Løseth Hauge

Key Account Manager

+47 911 84 159
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre