Hvorfor bli med?

Et medlemskap i B2B ARENA skaper en rekke muligheter for både bedriften og dens nøkkelpersoner.


Her er 11 gode grunner til å bli medlem:


1. ØKT SALG

I B2B ARENA er det lov å «snakke butikk». At mange har gjort god business i nettverket er derfor ingen overraskelse. Lojalitet, tillit og gjensidighet oppstår naturlig når mennesker over tid har lært hverandre å kjenne. Folk flest har dessuten en sterk tendens til å gjøre forretninger med de man kjenner fra før, eller med de man har fått anbefalt av venner og bekjente.


2. SMARTERE INNKJØP

Gode innkjøp er også god butikk, og en god relasjon er ofte et bra utgangspunkt for en god handel. Flere av nettverkets medlemmer tilbyr andre medlemmer eksklusive tilbud og fordeler, og vår felles innstilling er at vi først først og fremst handler lokalt.


3. SAMARBEID OG SYNERGIER

Samarbeid er en sentral og veldig viktig verdi i B2B ARENA. Foruten åpenbare muligheter som økt salg og smartere innkjøp ser vi mange eksempler på godt samspill mellom bedriftene. De fleste besitter erfaring og kompetanse som andre i nettverket kan dra nytte av, og omvendt. God alene - best sammen, sier vi!


4. RELASJONS- OG NETTVERKSBYGGING

At «gode relasjoner er gull verdt» er ingen hemmelighet. Alle med en viss erfaring fra næringslivet vet hvor ofte forretninger og samarbeid oppstår som en direkte eller indirekte konsekvens av en god relasjon. Det viktigste er ikke hvor mange du kjenner, men derimot hvor mange som kjenner deg, og hva du er flink til. Vi opplever at våre medlemmer er veldig gode ambassadører og døråpnere for hverandre.


5. KOMPETANSEDELING OG ERFARINGSUTVEKSLING

Man lærer mer når man tilbringer tid sammen med folk som kan noe annet enn seg selv, og tanken om at 1 + 1 = 3 står derfor veldig sentralt i alt vi foretar oss. Kunnskap og erfaringer kan svært ofte deles og adopteres på tvers av bransjer og alle som deltar aktivt i nettverket vil fort oppleve verdien av å ha tilgang på hundrevis av næringsdrivere med ulik kompetanse.


6. KUNDEPLEIE PÅ «NØYTRAL GRUNN»

Den høye frekvensen av arrangementer gir våre medlemmer de beste forutsetninger for å drive jevn og god kundepleie på en personlig og tillitsbyggende måte. Og, det beste av alt? Det skjer på nøytral grunn, uten skjulte agendaer, hvor alle deltar på like premisser.


7. INSPIRASJON OG FAGLIG PÅFYLL

Flere ganger i året står Skandinavias mest anerkjente foredragsholdere på scenen i B2B ARENA, til stor glede og inspirasjon for våre medlemmer. Noen er faglig orienterte, andre motiverende og underholdende, mens enkelte treffer deg rett i hjertet. Felles for alle er at de alltid gir deg noe av verdi, og de verdsettes høyt av våre medlemmer.


8. KULTUR OG OPPLEVELSER

Vi tenker at relasjoner bygges best når man opplever noe fint sammen med andre. Våre arrangementer byr derfor på jevnlige kulturelle og kulinariske opplevelser, både lokalt og gjennom våre nettverksturer til utlandet. Så ofte som mulig inviterer vi også lokale spirer og talenter på scenen, både innen idrett og kultur. Vi har dessuten tradisjon for å invitere landets aller fremste komikere til våre svært populære juleavslutninger.


9. PERSONLIG UTVIKLING

Foruten åpenbare muligheter for nettverkets bedrifter opplever mange at engasjementet blir personlig utviklende, både i form av kunnskapsheving, inspirasjon og motivasjon, men også ved at egne nettverk utvides betraktelig. Relasjoner bygges jo mellom mennesker, og en god relasjon kan fort vare livet ut. Mye av verdiskapningen tilfaller derfor også den enkelte.


10. REKRUTTERING

Nettverket regelrett bugner av personligheter med sterke kvaliteter og solid kompetanse, så her kan du fort treffe bedriftens nye nøkkelperson. Listen over bedrifter og personer som har funnet hverandre gjennom B2B ARENA sine arrangementer begynner å bli lang, så får det være opp til hver enkelt å se på dette som en mulighet, eller en trussel...


11. PROFILERING

Alle medlemmer blir bredt markedsført både under arrangementer, på våre godt besøkte nettsider, samt i en rekke sosiale medier. Man har også tilgang på egne medlemssider med fordeler og eksklusive tilbud, vår lukkede facebookgruppe, samt telefon- og mailingliste til nettverkets medlemmer.

Det lønner seg å være medlem i B2B ARENA.

Se hvem som er med i nettverket!