Kalender

Planlagte arrangementer:

 
COVID-19 / KONSEKVENSER

Informasjon pr 14. mai 2020: Som en direkte konsekvens av statlige reguleringer relatert til Covid-19 ble nettverksturen til Warszawa i april avlyst. I skrivende stund er det også knyttet stor usikkerhet til det planlagte Nettverksseminaret 25. Juni, men vi håper på en avklaring innen 1. Juni. Andre endringer i programmet kan forekomme.