Tussa IKT

Tussa skal eige og drive forretningsverksemder med kjernekompetanse og infrastruktur innanfor energiforsyning og digital kommunikasjon.

Tussa er eit leiande energi- og kommunikasjonskonsern med hovudkontor i Ørsta kommune på Sunnmøre. 200 medarbeidarar jobbar i konsernet, med oppgåver innanfor kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon.

Tussa er organisert som konsern, der Tussa Kraft AS er morselskap over fem dotterselskap. I tillegg eig Tussa 46 % av Mørenett AS.

Tussa skal eige og drive forretningsverksemder med kjernekompetanse og infrastruktur innanfor energiforsyning og digital kommunikasjon.

Visjonen vår er Tussa - med kraft til å skape miljøvennlege og framtidsretta løysingar.

Tussa sitt hovudkontor ligg i Hovdebygda i Ørsta kommune, med avdelingar i Ålesund, Ulstein og Herøy.

 

Kontaktpersoner:

Jan-Olav Dagfinrud

Salgssjef Partnersalg

+47 982 63 220
E-post

Norodd Dyrhovden

Sals- & Produktsjef IKT Bedrif

+47 922 96 776
E-post

Karl Johan Kvernland

IT Manager

+47 917 79 244
E-post

Ingeborg Remø

IKT-rådgiver

+47 0
E-post

Kjell Arne Sommerstad

Salgssjef avd. Ålesund

+47 920 66 608
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre