Sunnmøre Transport

Vi er en moderne gjenvinningsbedrift som har satt avfall og ressurser i fokus.

Vi er en moderne gjenvinningsbedrift som har satt avfall og ressurser i fokus.

Vårt transportmatriell, vår store og allsidige containerpark og vårt gjenvinningsanlegg på Flatholmen sikrer våre kunder en effektiv og rasjonell avfallshåndtering. Vi tar imot alle avfallsfraksjoner og vi utfører alle typer transporter.

Vårt største aktivum er imidlertid våre medarbeideres kompetanse. Gjennom samarbeid med våre kunder kan de bidra til effektive og miljøriktige løsninger.

Vår målsetting er klar: Mest mulig avfall skal resirkuleres og igjen bli til nye produkter. På denne måten er vi med på å gjøre avfall til ressurs.

 

Kontaktpersoner:

Thor Østen Hurlen

Eier / Daglig leder

+47 905 29 056
E-post

Per-André Olsbø

Salgs Og Markedsansvarlig

+47 928 08 891
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre