Sula Bedriftsteneste

Sula Bedriftsteneste AS er ei bedrift som gir eit tilrettelagt arbeid til personar som elles ikkje kan nytte seg av den ordinære arbeidsmarknaden.

Forretningsideen til Sula Bedriftsteneste er å skape tilrettelagte arbeidsplassar. Gjennom blikk for den enkelte medarbeidar, og produkt av høg kvalitet, skapast stolthet av det vi får til saman. Vi tek samfunnsansvar og håpar å bidra til ein meir meiningsfylt og enklare kvardag for dei som jobbar hjå oss.

Sula Bedriftsteneste er eit kommunalt aksjeselskap, og har i heile tida hatt avtale med NAV for tilrettelegging av arbeid med ulike arbeidsoppgåver og arbeidstrening.

Bedrifta har 4 avdelinger:
- Vaskeri
- Sy og Seil
- Maritim Produksjon
- Miljø og Brensel

 

Kontaktpersoner:

Rune Alnes

Avdelingsleder

+47 958 54 245
E-post

Gunn S. Årdal

Daglig leder

+47 909 56 513
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre