Start NTNU

Start Ålesund en frivillig studentorganisasjon som fokuserer på studenters inngang til innovasjon og entreprenørskap.

Dette gjør vi ved å arrangere sammenkomster for studenter og interesserte som er nysgjerrige på hva disse ordene innebærer.

Start Ålesund er en non-profitt, partipolitisk uavhengig studentorganisasjon som arbeider med å fremme innovasjon og entreprenørskap blant studentene på NTNU Ålesund. Vi ønsker at studentene skal ha full tro på sine egne idéer, og ønsker å vise at det er mulig å satse og leve av dem. Dette gjør vi ved å gjennomføre arrangementer med nyskapning som hovedtema. Vårt mål er at nyskapning og entreprenørskap skal bli en større del av det akademiske miljøet.

Organisasjonen ble stiftet som Start HiALS i 2010, og lokallaget har siden oppstart vokst til å bli en kjent aktør på skolen i næringslivet på Sunnmøre. I 2015, i sammenheng med fusjonen til NTNU mellom NTNU i Trondheim, Gjøvik og Ålesund, skiftet organisasjonen navn til Start Ålesund.

Vi har i dag ca. 30 aktive medlemmer som står for den daglige driften av organisasjonen. Medlemmene i Start Ålesund er organisert i ulike arrangementgrupper - alle med fokus på å spre skaperglede og et budskap om innovasjon og verdiskapning. Styret består av leder, nestleder/økonomiansvarlig, PR-ansvarlig, markedsansvarlig og HR-ansvarlig.

Start Ålesund er en del av paraplyorganisasjonen Start Norge, som består av 20 individuelle lokallag. Lokallagene opererer i stor grad hver for seg, men hvor lederne ved hvert lokallag samles fire ganger i året for å dele informasjon og erfaringer. I tillegg samler Start Norge alle medlemmer fra alle lokallag to ganger i året under Start Forum

 

Kontaktpersoner:

Jarand Johnsen

Leder

+47 930 26 004
E-post

Elisabeth Hammerø

HR-ansvarlig

+47 995 86 633
E-post

Petter Eriksen

Markedsansvarlig

+47 936 57 365
E-post

Silje Bogø

PR-ansvarlig

+47 913 50 350
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre