Sparebanken Møre

Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige Møre og Romsdal.

Sparebanken Møre har definert sitt primære geografiske virkeområdet til Nordvestlandet, og er det ledende finanshuset i regionen. Vi har 28 kontor i 24 kommuner i Møre og Romsdal, og konsernet har en forvaltningskapital på 71 milliarder kroner.

Banken har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø på Nordvestlandet relatert til person- og bedriftsmarked, samt aksje-, rente- og valutamarkedet. Sammen med datterselskapet Møre Eiendomsmegling AS er vi en fullservicebank for personer, bedrifter og det offentlige Møre og Romsdal.

Forretningsområde: Bank og finans, leasing og eiendomsmegling.

Nordvestlandet er en region i utvikling med spennende muligheter og utfordringer for både privatpersoner og bedrifter. Som en regional bank er vi en del av denne utviklingen og vi arbeider hver eneste dag for å gi den beste servicen til kundene våre.

 

Kontaktpersoner:

Linda Rafteseth Grimstad

Prosjektleder Næringsteft

+47 482 38 641
E-post

Robert Nerhus

Banksjef SMB

+47 926 01 407
E-post

Arild Sulebakk

Leder Kundeopplevelse

+47 948 83 880
E-post

Stig Rune Sætre

Kundeansvarlig Næringsliv

+47 416 66 550
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre