Securitas

Securitas er Norges eldste og verdens ledende sikkerhetsselskap.

Securitas har beskyttet hjem, arbeidsplasser og samfunn i over 90 år. Din sikkerhet betyr alt for oss. Vårt mål er å stadig forbedre dagens sikkerhetsløsninger i en verden der risikobildet stadig endres. De beste sikkerhetsløsningene kombinerer menneske, teknologi og kunnskap.

Vår historie i Norge startet i 1929, ved dannelsen av aksjeselskapet Norsk Vaktselskap. Et samarbeid mellom Norsk Vaktselskap og De Forenede Vagtselskaper i København resulterte i etableringen av alarmselskapet Securitas i 1946.

Securitas AS ble opprettet den 10. mai 1969, da AS Norsk Vaktselskap ble kjøpt opp av Securitas AB. Siden 1969 har selskapet vokst både organisk og gjennom oppkjøp. I dag er vi markedsleder i sikkerhetsbransjen, med et bredt spekter av tjenesteleveranser over hele landet.

 

Våre tjenester

For små og mellomstore bedrifter vil standardiserte sikkerhetsløsninger fungere godt og gi din bedrift trygge rammer. Større virksomheter kan ha god nytte av en skreddersydd sikkerhetsløsning. Det alle bedrifter jevnlig bør stille seg spørsmål om er: Har jeg en sikkerhetsløsning tilpasset dagens behov? Er kvaliteten god nok? Kan sikkerheten løses på en mer kostnadseffektiv måte?

Se våre tjenester og ta kontakt med oss så finner vi sammen den beste løsningen for din bedrift.

 

Kontaktpersoner:

Magne Olav Strømme

Operativ leder

+47 908 24 361
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre