Næringslivsutvalget NTNU

Næringslivsutvalget er en frivillig studentorganisasjon av og for studenter. Vi er bindeleddet mellom studentene og næringslivet.

For hvert studieår er studenter fra ulike institutt og årskull fra universitetet representert i utvalget. Dette er motiverte studenter som står på ved siden av studier og deltidsjobb for å skape arrangementer for sine medstudenter. Mangfoldet i utvalget bidrar til høy grad av læring gjennom utveksling av kunnskap på tvers av linjer og tidligere erfaringer. For studentene er organisasjonsverv en mulighet til å ta i bruk kunnskapen fra forelesning i praksis. I Næringslivsutvalget kan studenter stille til valg og få bryne seg på stillinger som krever spesielt ansvar for organisering, økonomi, PR og ledelse.

 

Kontaktpersoner:

Marina Tomren

Leder

+47 909 84 550
E-post

Jens Erik Eidsvig

Økonomiansvarlig/Nestleder

+47 413 32 360
E-post

Solveig Andresen

Prosjektleder Næringslivsdagen

+47 948 75 355
E-post

Emma Tomine Viken

Prosjektleder

+47 959 72 176
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre