Kraftfull støttespiller

Det å være aktivt til stede i lokalsamfunnet er viktig for Tafjord. For B2B ARENA har Tafjord vært en spesielt viktig støttespiller helt siden oppstarten.

Gunnar Hareide, administrerende direktør i Tafjord Marked, og Camilla Blom, leder for Tafjord Strøm Bedrift, peker på viktigheten av å være delaktig i og støtte opp om regionsbyggende arenaer som B2B ARENA og MøreBørsen.

Gunnar Hareide, administrerende direktør i Tafjord Marked, og Camilla Blom, leder for Tafjord Strøm Bedrift, peker på viktigheten av å være delaktig i og støtte opp om regionsbyggende arenaer som B2B ARENA og MøreBørsen.

Publisert av B2B ARENA AS
den 16.06.2020 kl 10:02

Tafjord er Nordvestlandets største produsent av vannkraft og har også fokus på fornybar energi gjennom energigjenvinning. De leverer også strøm og sørger for at kundene kan surfe knirkefritt med fiberbaserte bredbåndstjenester. 


Lokal verdiskaping

Ved siden av å levere kvalitetsprodukt arbeider Tafjord også for å løfte frem frivillige organisasjoner og idrettslag gjennom å sponse og dele ut midler, noe som kommer godt med i lokalsamfunnene i regionen vår. De har et sterkt verdisyn, og er opptatt av å bidra der de kan. Verdier som er tydelig sammenfallende med B2B ARENA sine regionsbyggende visjoner. Camilla Blom, leder for Strøm Bedrift i Tafjord Marked kan fortelle hvorfor det er viktig for dem å ha fokus på lokale verdier;

- Tafjord er eid av Ålesund Kommune og vi har mange lokale arbeidsplasser her. Så det å gi tilbake til lokalsamfunnet er viktig for oss. Vi skal være pålitelige og være en støttespiller man kan regne med både i lokalsamfunnet og i næringslivet, sier hun. - Det å være aktivt tilstede er et ansvar vi har, et ansvar vi tar, og et ansvar vi er stolte av å ha, fortsetter hun, tydelig engasjert.

Man har flere ganger sett i media at Tafjord har ulike gode støttetiltak ut mot lokalsamfunnet. I det daglige deler de ut midler som er øremerket barn, sport og kultur. Noe som resulterer i at de aller fleste idrettslagene og korpsene pleier å motta støtte fra dem. De har også et eget strømprodukt som heter «Tafjord Samspill», hvor det for hver kWh man bruker blir satt av ett øre til kundens utvalgte korps, idrettslag eller forening. Det fungerer på samme måte som en grasrotandel, for de som er kjent med den ordningen. Aksla IL er en av de som nylig fikk tildelt midler gjennom «Tafjord Samspill», et beløp som gjorde at de kunne gå til innkjøp av utstyr til bruk på treningene til klubben.


Løfte regionen vår

Tafjord er med på partnersiden i mange sammenhenger, og er opptatt av å støtte de som er med å løfte regionen vår. Noe B2B ARENA selv har opplevd siden Tafjord er hovedpartner for MøreBørsen, en handelsdag hvor regionale bedrifter speeddater hverandre for at handel, synergier og samarbeid skal skje lokalt. Camilla forteller at det å være en tydelig og synlig samarbeidspartner for lokalt næringsliv er noe Tafjord er opptatt av og noe de selv også nyter godt av;

- Vi er jo lokal, og når vi er lokal skal ikke vi bare sitte på kontoret vårt inne i Holen. Vi skal være til stede i regionsbyggende nettverk som B2B ARENA, være engasjert inn mot næringslivet og lokalsamfunnet, forteller hun entusiastisk. - Vi har også gjort mye forretninger gjennom B2B ARENA, vi har både fått kunder og blitt kunder selv. Tafjord er bevisst på å prøve å handle lokalt, og støtte på den måten også, forklarer hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Camilla Blom er stolt over at Tafjord er en aktiv støttespiller på flere arenaer, og hun ser på det å bygge nettverk som en viktig del av det å være en tilstedeværende aktør i lokalsamfunnet.


Miljø på programmet

Det er også viktig å se mot fremtiden, og Camilla forteller om et spennende samarbeid de har startet med NTNU i Ålesund. Gjennom Tafjord EnergiArena tilbyr de nå et skreddersydd utdanningsprogram som gir innføring i system og kompetanse på miljøledelse. Målsettingen med satsingen er å sette bærekraftige forretningsmodeller på dagsorden og bidra til implementering av disse. Dette er en naturlig forlengelse av det snart 12 år lange arbeidet Tafjord EnergiArena har gjort rundt miljøprogrammet.

- Det å få et dypere forhold til bærekraftsmålene er viktig for alle ledere. Derfor er det å kunne kurse ledere i hvordan de kan bruke dette inn mot bedriften og dens markedsføring ellers noe vi synes er veldig viktig, forteller Camilla. - Det har vært en stor jobb å få dette på plass, så derfor er NTNU en viktig ressurs å ha med seg, sier hun.


Viktig støttespiller

B2B ARENA er ydmyke over å ha denne kraftkaren av en lokal støttespiller med på laget, og daglig leder Frank Victor Valderhaugstrand vet å sette pris på både bidrag og deltakelse i nettverket.

- Tafjord viser virkelig viktigheten av å spille hverandre gode, noe de blant annet gjør ved å støtte opp om det lokale næringslivet og lokalsamfunnet for øvrig. Vi har hatt gleden av å ha Tafjord med på laget helt siden oppstarten og de er også en viktig og sentral samarbeidspartner for MøreBørsen, et regionsbyggende konsept som fremmer nettopp det å handle lokalt. En solid leverandør og samfunnsaktør som vi setter stor pris på, avslutter Valderhaugstrand.