Komod

Komod leverer time- og oppdragsbaserte tjenester innen administrativt arbeid og prosjektledelse.

Jeg elsker å drive med -papirarbeide-...! Eller administrativt arbeid som det heter på fint. Blir lykkelig av å få satt saker og ting i system, få orden og rutiner. Blir euforisk av å få unna haugene med arbeid som hoper seg opp. Derfor startet jeg KOMOD!

Jeg vet at der er mange små og mellomstore bedrifter som ikke har behov for å ansette noen i administrative stillinger, der er ikke nok arbeid til det. Grunnlegger av firma tenker gjerne at en kan ta unna dette selv, men så strekker tiden ikke helt til, og en ser også at en heller skulle brukt tiden på det man egentlig er god på. Kanskje mangler en også kunnskap for å få gjort unna arbeidet på en effektiv og fornuftig måte.

KOMOD kan bidra - vi tilpasser mengde og innhold på hjelpen til hver kunde.

 

Kontaktpersoner:

Monica G. Isaksen

Administrasjon / Daglig leder

+47 476 21 538
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre