GJ Machine

Vi tilbyr komplette produksjonslinjer, fra roboter til transportbånd og styringssystemer for næringsmiddelindustrien og annen prosessindustri i hele landet

Det er dyrt å drive industriell produksjon i et høykostland som Norge. Derfor jobber stadig flere industribedrifter med effektivisering og automatisering av sine produksjonsprosesser. GJ Machine har hjulpet mange av dem, og tilbyr komplette produksjonslinjer, fra roboter til transportbånd og styringssystemer for næringsmiddelindustrien og annen prosessindustri i hele landet.

Vi arbeider i en vid bransje, så vår kompetanse kan brukes mange plasser.

Fornøyde kunder kommer igjen, takket være våre fleksible og dyktige medarbeidere. I tillegg til utvikling og installasjon, har GJ Machine et stort fokus på kvalitet, kursing og opplæring. Stadig dukker det opp nye teknologier og nye arenaer for å vise seg frem. Vi må holde oss oppdatert kontinuerlig.

Blant områdene GJ Machine også satser på er vision kamera-teknologi, der avanserte kameraer monteres på roboter. Med denne teknologien utfører ikke bare robotene mekanisk forflytting, men kan i tillegg identifisere feil og mangler ved et produkt. Kameraet kan gå inn og se om emballasjen holder god nok kvalitet, noe som gir et verdifullt bidrag til bedre kvalitetssikring,

Bedriften jobber ikke mot et mål om at roboter skal erstatte menneskelig arbeidskraft, men at robotene skal fungere som et supplement. I arbeidsoppgaver som tunge løft og monotone bevegelser, kan robotene gå inn og lette arbeidet.

GJ Machine har også motorer og gear som lagervare, og en rekke anerkjente leverandører i sitt nettverk. Det gjør at de både kan tilby rask service i tillegg til god kvalitet. Som en relativt liten aktør, hender det at vi får spørsmål om vi er i stand til å løse utfordringer som er svært kompliserte. Men det er sjelden noe problem. Som systemintegrator for ABB Robotics, som et stort konsern i ryggen, finner vi en løsning på det meste.

 

Kontaktpersoner:

Gunnar Johnsen

CEO / Daglig leder

+47 952 05 868
E-post

Lisbet Johnsen

COO / HR-leder

+47 906 72 238
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre