Eika Forsikring

Sparebanken Møre Forsikring (Eika) hjelper deg å finne gode løsninger som gir deg og din virksomhet trygghet om noe plutselig og uforutsett skulle skje.

Vår næringforsikring har heldekning på eiendeler og avbrudd. Forsikringen dekker skader som skyldes brann, vann og tyveri, men også alle andre skader som plutselig og uforutsett rammer eiendeler, varer og maskiner. Næringsforsikringen inneholder også ansvarsforsikring, rettshjelp og underslags- og kriminalitetsforsikring.

 

Kontaktpersoner:

Jan Myren

Forsikringsrådgiver Næringsliv

+47 975 40 048
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre