Nasjonal bank med lokalt samfunnsoppdrag

Flere kan nok kjenne seg igjen i tryggheten i det å ha en nasjonal bank man kan søke råd hos. Og nettopp trygghet er DNB spesielt opptatt av.

F.v. Påtroppende leder for DNB Bedriftsmarked, Roar Atle Juliebø, og kundeansvarlig for næringsliv, Thomas Skjong.

F.v. Påtroppende leder for DNB Bedriftsmarked, Roar Atle Juliebø, og kundeansvarlig for næringsliv, Thomas Skjong.

Publisert av B2B ARENA AS
den 30.06.2020 kl 12:30

DNB (Den Norske Bank) er Norges største bank og et av Nordens største finanskonsern. De tilbyr et komplett tilbud av finansielle tjenester gjennom mobil, nettbank, bankkontorer og internasjonale kontorer. I tillegg til å være en tradisjonell bank som er der for privatpersoner og bedrifter, har DNB også fokus på innovasjon og landets fremtid. DNB har vært med i B2B ARENA helt siden oppstarten for 6 år siden og har gjennom medlemskapet sett forretningsrelasjoner vokse og horisonter bli utvidet, for både DNB og andre medlemsbedrifter.

Del av et økosystem

DNB er nesten 50% statlig eid, noe som gjør at de har et samfunnsansvar og skal være med å bidra til at hele Norges økosystem fungerer til enhver tid. Og nettopp dette ansvaret har de nok kjent ekstra på i den tiden vi har vært inne i nå med Covid-19 pandemien;

- Dette har vært en spesiell tid hvor mange kunder har trengt bistand og hjelp fra oss, utover det vi normalt sett håndterer, forteller Thomas Skjong, som er kundeansvarlig på næringsliv i DNB. - Da korona-pandemien kom til Norge gikk vi blant annet ut og sa at vi kan gi avdragsutsettelser, både for privatpersoner og bedrifter sin del. I tillegg kom det en støtteordning fra staten, som ga bankene større sikkerhet på lån til de bedriftene som trengte å opprettholde likviditeten. Dette var helt klart noen av grepene som gjorde at usikkerheten ble mindre, og man kunne ha en viss trygghet til tross for en usikker situasjon for mange, sier han videre.

(Saken fortsetter under bildet)

Thomas Skjong, kundeansvarlig for næringsliv hos DNB, peker på viktigheten av møteplasser som B2B ARENA, som han mener løfter frem lokalt næringsliv.


Viktig å være nær kunden

Gjennom det Thomas forteller, kan man forstå at DNB er en bank som er helt i front med utvikling av løsninger, og at de er ledende på det de driver med. Litt av filosofien DNB ønsker å sette høyt er at de skal være nær kundene og være desentrale, samtidig som de sitter med store nasjonale ressurser sentralt. Og det å være nær kunden kan Thomas knytte opp mot deres opplevelse av å være en del av B2B ARENA sitt næringsnettverk;

- Først og fremst er B2B ARENA en flott arena til å bygge nettverk, og dette nettverket er med å løfte lokalt næringsliv. Det at investorer og gründere har møteplasser er viktig, og noe vi også har fokus på i DNB. Og B2B ARENA er jo litt det også, en velegnet møteplass som kan være til felles gagn for de som er med, sier han engasjert. - For vår del så tenker vi at det er viktig å være «der det skjer», være til stede og profilere seg. Noe vi virkelig har fått gjort gjennom nettverkstreffene og arrangementene til B2B ARENA, avslutter Skjong.