Ålesund Sentrumsforening

Ålesund Sentrumsforening jobber for et aktivt og levende bysentrum.

Ålesund Sentrumsforening jobber for et aktivt og levende bysentrum. Målet er at handel, kulturliv og byens særpreg skal blomstre og skape unike opplevelser for de som bruker byen.

Foreningen ble stiftet i 1987 da flere av byens velforeninger slo seg sammen for å stå sterkere sammen. Det finnes en lang historie med aktiviteter og positive endringer som har blitt gjennomført etter initiativ og påtrykk fra foreningen. Handelsstanden har lange tradisjoner med bedrifter som har blitt drevet gjennom generasjoner, og stadig nye som kommer til.

Foreningen drives i dag av daglig leder Lisa Mari Sæther som har med seg et stort mangfold av ulike bransjer som er representert i styret.

 

Kontaktpersoner:

Lisa Mari Sæther

Daglig leder

+47 975 50 918
E-post

Monica Molvær

Styreleder

+47 975 01 202
E-post

Er dette din bedriftsprofil? Klikk her for å endre